Log House

Glass House 70, Wide Frame

Kontio Glass House 70, Wide Frame гэх загвар нь энгийн бөгөөд нээлттэй орчинг бий болгодог. Эл наамал дүнзэн байшинд Та их хотын дуу шуугианаас холдож амрах боломжтой.

Gross Living Area
69.5 m2
Total Area
100.5 – 101.5 m2
Models
Glass - Log House Wide Frame

Интерьер

Glass House 70, Wide Frame наамал дүнзэн байшингийн загвар

Glass House 70C, 1 floor(s)
Gross Living Area:
69.5 m2
Total Area:
101 m2
Number of Bedrooms:
2 pcs

Glass House 70G, 1 floor(s)
Gross Living Area:
69.5 m2
Total Area:
101.5 m2
Number of Bedrooms:
2 pcs

Glass House 70H, 1 floor(s)
Gross Living Area:
69.5 m2
Total Area:
100.5 m2
Number of Bedrooms:
2 pcs

Үнийн санал авах